Firma ELECTRIS s.r.o. poskytuje v rámci káblového distribučného systému v meste Šahy základný súbor programov, ktorý je zložený z balíka analógovej televízie, ktorý zahŕňa obľúbené slovenské a maďarské TV stanice.
Rozšírený súbor programov pozostáva zo základného súboru doplneného o ďalšie komerčné TV stanice a digitálnu televíziu.
Digitálna televízia je vysielaná v systéme DVB-C nekódovane a je možné ju prijímať TV prijímačmi, ktoré majú DVB–C tuner s dekodérom MPEG-2, prípadne s dekodérom MPEG-4 pre HD programy.

Cenník Šahy 2016

Programová ponuka Šahy

Leták Šahy 2016