Electris spol. s r. o.
Rudlovská 53
974 01 Banská Bystrica

V prípade záujmu volajte na

mobil: 0910 909 111 alebo 048 416 36 42.

e-mail: electris@electris.sk

 

V prípade poruchy volajte servisného technika:

KDS Šahy - Robert Antal, tel. číslo: 036/7411287, mobil: 0903411577

KDS Východná - Ivan Petrenka, mobil: 0915443095