KDS  spoločnosti Electris je systém verejnej telekomunikačnej siete zabezpečujúci šírenie rozhlasových , televiznych programových služieb a internetu.

Digitálna TV DVB-T v našich distribučných sieťach je televízia  vysielaná nekódovane a je možné ju prijímať bežnými TV prijímačmi, ktoré majú DVB–T tuner s dekodérom MPEG-2, prípadne s dekodérom MPEG-4 pre HD programy.

Digitálna TV DVB-C je nový spôsob šírenia televízneho signálu v KDS. Ide o  tkzv. digitálne káblové televízne vysielanie prostredníctvom DVB-C, to je skratka pre Digital Video Broadcasting–Cable, čo v slovenskom jazyku znamená digitálne televízne vysielanie cez káblové distribučné siete . Pre príjem tejto televízie potrebujete televízny prijímač so zabudovaným DVB-C tunerom a s CI slotom pre dekódovací CA modul, alebo digitálny prijímač schopný prijímať digitálny signál v norme DVB-C s odpovedajúcim dekóderom, resp. CI slotom pre dekódovací CA modul, tzv. SET TOP BOX. Nevyhnutnosťou pre kódované programy je aj dekódovacia karta.

 

Zmluva o poskytovaní služieb káblovej televízie

Všeobecné podmienky /platnosť do 30.11.2016/

Všeobecné podmienky /platnosť od 1.12.2016/