Spoločnosť ELECTRIS spol. s r. o. , ako operátor a prevádzkovateľ káblových distribučných systémov (ďalej len KDS) vznikla v roku 1991, a ako prvá firma na Slovensku mala pridelenú licenciu pre šírenie televízneho rozhlasového signálu. Okrem televízneho vysielania v káblových rozvodoch, prevádzkovania a retransmisie programových služieb, prostredníctvom nami vybudovaných sietí KDS, zaoberá sa zriaďovaním a prevádzkovaním telekomunikačných zariadení a sietí, vrátane poskytovania iných telekomunikačných služieb. V rámci našej činnosti ponúkame montáže a opravy slaboprúdovej elektrotechniky do 1000 V, vrátane poradenskej a konzultačnej činnosti v elektrotechnike, ako aj montáže slaboprúdových elektrických zariadení dodávateľským spôsobom.

 

 

  Informácia o spracovaní osobných údajov